Капацитетът на Терминал 2, на летище София, се увеличи с 200 хил. пътници
Дата: 2013-12-12

"Нашата основна цел е все повече авиокомпании да оперират на българския пазар" - заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов по време на откриването на разширението на Терминал 2, на летище София.

"Удължаването на галерията осигурява допълнителен по-висок комфорт в обслужването на пътници, спазвайки изискванията за сигурност и безопосност на тези от Шенгенското пространство и извън него. Това е част от програмата за разширение на летището за по-бързото му обслужване" - отбеляза изпълнителният директор на Летище София ЕАД Христо Щерионов.

Проектант е фирма Амфион, а изпълнители са АТ Инженеринг и Армконсулт 2000. Стойността на строително-монтажните работи е 2 млн.лв. Финансирането е съвместно на Летище София и ГД РВД. Разширението е по шенгенските критерии и изисквания.

Галерията на терминал 2 се удължава с 6.30 м, за да обслужи по-добре преминаващите пътници. В покритото пространство, на приземния етаж, е застроена ос от 12.60 м. Обособени са 3 изхода за заминаващи пътници на далечни стоянки.

Разширението удължи галерията в северна посока, като се запази архитектурният облик на терминала. Капацитетът на разширението е 200 хил. пътници на година. Добавени са 2 нови асансьора и стълбищна клетка. Вляво и вдясно от зоната за чакащи са оформени, чрез стъклени прегради, изходите за зони "Шенген" и "Не Шенген".

"Следващите етапи от разширението на летището са свързани с разширение на галерията на ниво кота 0 за улеснено придвиждане на пътниците. За разширяване капацитета на летищната инфраструктура се предвижда изграждането на нова скоростна пътека за рулиране и нова обледенителна пътека, с което ще се увеличи пропускателната способност на летището през зимата и закъсненията на самолетите ще бъдат сведени до минимум" - информира Христо Щерионов.

"През тази година приключиха преговорите с партньорите на летище София за договаряне на летищните такси, съгласно новата методика. Това даде възможност за по-гъвкава политика на таксите на най-голямото българско летище, като очакванията са да бъдат привлечени нови авиопревозвачи, както и да бъдат увеличени честотите и дестинациите на опериращите авиокомпании.
От няколко седмици летище София вече има и категория III B, която позволява на самолетите да кацат при минимална видимост от 75 метра" - припомни министър Данаил Папазов.

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Новини | Капацитетът на Терминал 2, на летище София, се увеличи с 200 хил. пътници
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА