Кърпим 1 000 км пътища
Дата: 2013-12-16

"Реално, в момента, се изграждат пътища с обща дължина над 1 100 км, на финансова стойност над 1.5 млрд.лв. Изграждането на магистралите и скоростните пътища остава приоритет, но вече се обръща специално внимание на пътищата от втори и трети клас.
Продължава изграждането на магистрали Марица и Струма – лот 4, Сандански - Кулата, както и на магистралните участъци, които са стартирани това лято: лот 2 Дупница - Благоевград от АМ Струма и участъка Шумен - Белокопитово от АМ Хемус. Сметката показва, че в момента се изграждат близо 113 км автомагистрали" - заяви регионалният министър Десислава Терзиева, представяйки отчета си за 2013 година.

Със средства от ОП Транспорт продължава изграждането на обходните пътища на Враца, Габрово и Монтана, както и на Западната дъга на софийския околовръстен път. Завършва изграждането на обекта Кърджали - Подкова. През януари предстои пускането на движението по новия пътен участък.

По ОП Регионално развитие стартира изпълнението на 4 проекта, които включват рехабилитацията на 65.2 км третокласна пътна инфраструктура в областите Добрич, Велико Търново, Търговище и Ямбол.

По програмите за регионално развитие и трансгранично сътрудничество, през последните 6 месеца, е завършила рехабилитацията на 256 км републиканска инфраструктура.

По Транзитни пътища V завърши рехабилитацията на 351 км пътна мрежа, като през следващата година ще продължи рехабилитацията на около 500 км.

Продължава активната работа за подготовка на проекта за ЛОТ 3 на АМ Струма. Стартирана е обществената поръчка за геоложки проучвания в зоните на тунелите в Кресненското дефиле и при с. Железница.

Приключва актуализацията на предпроектните проучвания по АМ Хемус. Стартира търгът за проектиране на 60-те км от Ябланица до връзката Плевен - Ловеч и за изготвяне на доклад по ОВОС. Срокът за двете дейности е по 1 година.

Подготвена е програма за ремонт на най-натоварените и в най-лошо състояние второкласни и третокласни пътища, които ще се финансират от републиканския бюджет. В програмата са включени 700 км.

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Новини | Кърпим 1 000 км пътища
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА