Нов план за управление на природен парк Беласица
Дата: 2013-12-18

На 19 декември, четвъртък, от 10.00 часа, в пресклуб БТА, ще се състои пресконференция на дирекцията на природен парк Беласица, към Изпълнителната агенция по горите, на тема:

Изработеният план за управление на природен парк Беласица и неговото обществено обсъждане.

Ще бъде представен планът за управление, резултатите от проведените срещи и обществено обсъждане на 18 декември, както и перспективите за развитие на най-младия природен парк в България - Беласица.

На пресконференцията ще присъстват ръководители на екипа, разработил плана за управление, представители на Изпълнителната агенция по горите, дирекцията на природен парк Беласица и др.

Събитието е по проект № DIR-593211-1-6: „Разработване на План за управление на природен парк Беласица, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, с договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-593211-1-С001 от 08.09.2010 г.

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Новини | Нов план за управление на природен парк Беласица
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА