Предоставят четири морски плажа на 15-годишна концесия
Дата: 2015-03-17

Правителството откри процедури за предоставяне на концесия за услуга за четири морски плажа:

Козлука, в община Несебър
Созопол-Буджака, в община Созопол
СБА, в община Каварна
Иканталъка 2, в община Каварна

Предлаганият 15-годишен срок на концесиите е обоснован, от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Процедурите се провеждат по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Концесионерите ще бъдат определени, в резултат на конкурс, организиран от министъра на регионалното развитие и благоустройството и проведен от комисия, назначена от министър-председателя.

Размерът на минималните годишни концесионни плащания са определени съгласно одобрената от кабинета в началото на т.г. методика. Определени са и съответни гаранции, за участие в процедурите и са предложени банкови гаранции за концесионните плащания и доброто изпълнение на всички останали задължения по договорите.

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Новини | Предоставят четири морски плажа на 15-годишна концесия
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА