Утре откриваме национален екофорум
Дата: 2002-10-01

На 2 октомври ще се проведе Първия национален форум "Екотуризъм, планини и защитени територии - Партньори за благоденствие". Той е посветен на Международната година на екотуризма и планините, обявена от ООН.
Домакини на форума са Министерството на икономиката, Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието. Спонсор на събитието е Американската агенция за международно развитие.
Форумът ще позволи на държавните институции по-точно да очертаят идеите за развитие на екотуризма в условията на съхраняване и възстановяване на природната среда. Той ще спомогне и за разработването на Национална стратегия за екотуризъм.
Сред основните теми на работните сесии ще бъдат: политика и планиране на екотуризма, приходи за развитие на екотуризма, разработване, маркетинг и популяризиране на екотуристическия продукт.
В Първия национален форум ще участват представители на Световната организация по туризъм, Комисии на Европейския съюз, Програмата за развитие на ООН (UNDP).
Екофорумът ще продължи от 2 до 5 октомври 2002 г., като официалното откриване ще бъде от 16,00 ч. в Голяма зала на Българската академия на науките, Площад "Народно събрание".

Journey

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Туристически живот | Утре откриваме национален екофорум
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА