Сдружение за екотуризъм Централен Балкан - Калофер
Дата: 2002-03-31

През март 2002 г. започна изследване на вътрешния туристически пазар на екотуризма, резултатите от което ни помогнаха да определим за себе си потенциала на вътрешния пазар, както и предпочитанията и очакванията към екотуристическия продукт.

Така сдружението за екотуризъм може да прави по-целенасочен маркетинг и реклама на продуктите си.

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Туристически живот | Сдружение за екотуризъм Централен Балкан - Калофер
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА