Сдружение за екотуризъм Централен Балкан - Калофер
Дата: 2002-06-30

С помощта на преподаватели и студенти от Софийския Университет, катедра Туризъм, инициативната група започна набирането на база данни, с помощта на които ще се отчете въздействието от развитието на екотуризма и резултатите от него за екологичната и социално-икономическата среди.

В края на месец юни, 2002 г. инициативната група направи учредително събрание, подготви и внесе документи за регистрация на сдружение за екотуризъм Централен Балкан - Калофер. До тук се стигна след повече от една година съвместна работа. През тази година имаше и недоверие, и скептицизъм, и възторзи и вътрешно израстване на всеки един от нас. В крайна сметка разбрахме предимствата на добрите партньорски взаимоотношения.

Пред сдружението за екотуризъм стояха няколко основни цели, които трябваше да бъдат постигнати в близкото бъдеще. На първо място - организиране и оборудване на информационен център, който да бъде и център за управление на дестинацията, където да бъде централизирана всичката налична информация за настаняване, атракции, хранене и всички останали услуги предлагани в града. Не по-маловажно е и подобряване квалификацията на кадрите и привличане на нови членове към сдружението и към идеите на екотуризма, разработване на програма за регулиране на взаимоотношенията вътре в сдруженията с цел повишаване качеството на предлаганите услуги. И не на последно място поддържането и развитието на партньорските взаимоотношения с национален парк Централен Балкан.

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Туристически живот | Сдружение за екотуризъм Централен Балкан - Калофер
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА