Приключи конкурсът за рекламата в туризма
Дата: 2005-01-03

През декември приключи обявената от Агенцията по туризъм процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет “Разработка и реализация на рекламно-комуникационна кампания за налагане на България като атрактивна целогодишна туристическа дестинация”. Маркетинговата стратегия за медийния пазар на основни и перспективни туристически пазари за България - Германия, Русия, Великобритания, Западна и Централна Европа, скандинавски страни, балкански държави и Израел и медиа планът ще бъдат изработени от рекламна агенция “Лео Бърнет София” АД.

Изработката и отпечатване на имиджови и продуктови рекламни материали, представящи България като атрактивна целогодишна туристическа дестинация, се възлага на “Юрапел комюникейшънс” ООД.

Комуникационната и информационна кампания за налагане на България като предпочитана дестинация за българските туристи ще бъде подготвена от “КРЕС” ЕООД.

Поради неточности в подадените документи няма одобрен кандидат за изработването на аудио-визуалните рекламни материали.

БХРА

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Туристически живот | Приключи конкурсът за рекламата в туризма
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА