“Реинженеринг и управление на риска в туризма”
Дата: 2005-01-06

е най-новата монография от серията “Туризъм без граници” (издателство “Нова звезда”, 2004). Това, което откроява монографията и я прави по своята същност уникална се дължи на изключителната заслуга на проф. д-р Манол Рибов. Материалът е под негова обща редакция и обединява трудовете на докторанти, чийто научен ръководител е или е бил.

Монографията обединява най-доброто от т.нар. “школа на проф.д-р Манол Рибов” по въпросите свързани с теорията и практиката на реинженеринга и управлението на риска в туризма. Тя е предназначена както за професионалистите в бранша, така и за онези, които се интересуват от проблемите по внедряването в предприятията на съвременни информационни и комуникационни технологии чрез реинженеринг и управление на риска за направените инвестиции.

Изследваните проблеми в монографията имат изключително актуален характер, като се има в предвид, че съвременното схващане за управление на качеството се свързва предимно с неговото обновяване, чрез създаване на нови модели за стопанска дейност. Тези проблеми са свързани реинженеринг на стопанската дейност, инвестиции и оптимизирането им от гл. т. ограничаване на риска, понасяне на евентуални загуби и понижаване на приходите.

Монографията “Реинженеринг и управление на риска в туризма” може да бъде закупена от дистрибуторската мрежа на “Нова звезда” и в книжарниците за научна литература в района на УНСС – София на цена от 15.00 лв.

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Туристически живот | “Реинженеринг и управление на риска в туризма”
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА