Международна изложба "Защитените територии на Странджа"
Дата: 2005-01-18

На 18 януари, вторник, от 13.00 часа,
в Пресклуб БТА ще се състои пресконференция на

Международен туристически и културен център „ГЕОПАН” -  Бургас

по повод предстоящата международна изложба

„Защитените територии на Странджа – Звездните планини”
27.01 – 05.02.2005 г., Истанбул

организирана със съдействието на:

  1. РИОСВ – Бургас и
  2. Регионалните управления на горите в Истанбул и Бургас

На пресконференцията ще бъдат представени и новоиздадените карти:

• на защитените територии в района на Бургас
• за екологичен туризъм в Странджа планина

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Туристически живот | Международна изложба "Защитените територии на Странджа"
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА