БАТА каталог `05 - Трето издание
Дата: 2005-01-20

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ 
София, ул. Триадица 6 ет. 5, тел.: 981 55 53, факс: 981 58 11, 0898 557 677, 0887 381 680
Е-mail : bata@mail.orbitel.bg URL: http://www.batabg.org/


Уважаеми  Kолеги,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че предстои третото издание на БАТА КАТАЛОГ ’05.

Предлагаме Ви възможността да се рекламирате в каталога на най-голямата национално представена браншова туристическа асоциация БАТА. Новото издание се подготвя в тираж от 10 000 бройки и ще бъде разпространявано на всички международни и национални туристически  борси и мероприятия на БАТА, на министерства, на дипломатически и консулски служби, по време на смесени международни комисии и други важни форуми.

Ще Ви бъдат предоставени каталози по Ваше желание.

Рекламни карета:

Специалната преференциална цена изготвена за Вас  е:

  • Една страница - 800 лв.
  • ФОЛИО – две съседни страници – 1200 лв.
  • Задна корица – 1400 лв.

Благодарим за доброто сътрудничество!

Банкова сметка в лв: 1005086400
Банков код: 62176307
БУЛБАНК – централно управление

На база разговора, проведен с Вас, сме Ви запазили две половин страници, рекламата на които очакваме да получим в най-скоро време.

Като Ви благодарим предварително, очакваме тясно сътрудничество с Вас.

С  Уважение,

Светла Бинева – Изп. Секретар
Антоанета Николова – координатор

БАТА СЕКРЕТАРИАТ


ЧЛЕН НА СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА АСОЦИАЦИИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Туристически живот | БАТА каталог `05 - Трето издание
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА