Пререгистрация по Закона за туризма
Дата: 2005-01-19

БАТА информира


Както знаете, съгласно изискванията на новия Закон за туризъм (в сила от 13.11.04 год.) туроператорите, които са лицензирани, се регистрират служебно в Министерството на икономиката в едномесечен срок от влизането на този закон.

Фирмите, които не са спазили изискването на чл. 42, ал./1/ от Закона за туризъм,  да депозират молба в МИ, че искат да бъдат регистрирани по новия закон, като приложат с копие от сключения Договор за застраховка, покриваща професионалната отговорност на туроператора и неговия срок на действие, няма да бъдат вписани в Националния туристически регистър и няма да имат право да работят като туроператори.

Секретариат БАТА

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Туристически живот | Пререгистрация по Закона за туризма
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА