Да споделим бъдещето си, чрез развитието на устойчив туризъм
Дата: 2012-02-08

Проект: Да споделим бъдещето си, чрез развитието на устойчив туризъм

Водещ партньор е „Асоциация Европейско висше училище по хотелиерство и туризъм”, а партньори са Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Българска туристическа камара, Пернишка търговско промишлена палата, Туристическа организация на Димитровград - Сърбия и Регионална стопанска камара Ниш. Проекта е съфинансиран от Европейския съюз, чрез програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България - Сърбия.

Целта на проекта е да се развие трансграничния туризъм, да се насърчи взаимното сътрудничество и взаимодействие между граничните региони чрез разработване на съвместни туристически пакети и общи дестинации.

Проектът е насочен към предприемачи, собственици на малки и средни предприятия в туризма, млади хора, които живеят от двете страни на границата, туристически информационни центрове и местни туристически сдружения, туроператори доставчици на услуги в трансграничния регион.

Продължителността на проекта е 12 месеца и включва 12 административни единици в общата българо-сръбска гранична област: 6 области в България: Видин, Монтана, София, Перник, Кюстендил и София-град и еквивалентни 6 области в Сърбия: Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчински окръг.

В изпълнение дейностите по проекта е разработена съвместна работна програма за развитие на трансграничния туризъм на българската и сръбската граница и популяризиране на програмата. Предстои разработването на промоционални пакети за трансгранични туристически дестинации, които ще бъдат представени и разпространени на туристическа борса. На борсата ще бъдат популяризирани и гранични туристически дестинации и атракции. През март и април ще се проведат обучения на предприемачи от малки и средни предприятия в сферата на туризма по управление на хотелиерството, усъвършенстване на услугите и подобряване на гостоприемството.

Реализацията на дейностите по проекта ще допринесат за устойчиво развитиеq чрез ефективно използване на регионалните ресурси, подобряване на капацитета за съвместно планиране и ускорена интеграция на граничния район в социален, икономически и културен аспект.

Подробна информация можете да намерите на сайта на проекта: crossborderchallenge.org.

БХРА

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Туристически живот | Да споделим бъдещето си, чрез развитието на устойчив туризъм
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА