Нов туристически пътеводител за Източните Родопи
Дата: 2012-02-16

Нов туристически пътеводител за Източните Родопи ще бъде представен за първи път на 16 февруари, в деня на откриването на 29-тата международна туристическа борса ВАКАНЦИЯ СПА & ЕКСПО, в София.

Пътеводителят е финансиран от българско-холандския проект за устойчиво развитие на Източните Родопи „Новото тракийско злато“. В пресконференцията за представянето му се очаква да участват министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и заместник-посланикът на Кралство Холандия Рини Бус, които първи ще получат копия на пътеводителя на български и английски език.

По време на изложението пътеводителят ще се предлага със специално намаление на щанда на проекта в зала 2 на Интер Експо Център.

Пътеводителят представя културните, историческите и природните забележителности на Източните Родопи. Включена е и информация за маршрути за активна почивка, избрани места за настаняване и хранене, транспортни връзки, информационни центрове и др. Публикувани са също пътеписът и снимката - победители в първия конкурс „Източните Родопи: вкуси дивата природа“, организиран от проекта през 2011.

Пътеводителят e в две самостоятелни версии: на български и на английски език. Негов автор е Георги Палахутев, страстен пътешественик и фотограф.

Новият туристически пътеводител за Източните Родопи излиза точно година, след като „Новото тракийско злато“ издаде и туристическа карта за района: отново в две самостоятелни версии на български и на английски. Пътеводителят и картата са ценен помощник за всеки любител на културните и природните богатства в този красив район на България. В плановете на проекта за 2013 година е специализиран пътеводител за природолюбители, който ще бъде издаден от холандската фондация Кросбил гайдс (Crossbill guides) на английски език.

Проектът „Новото тракийско злато“ се представя за трети път на туристическата борса ВАКАНЦИЯ СПА&ЕКСПО в София.

На щанда на проекта в зала 2 на Интер Експо Център посетителите могат да си купят още туристическата карта на Източните Родопи, специализирана литература и вино от региона, да получат полезна информация и рекламни материали, да се срещнат с местни хотелиери и фермери, да се запишат за изгодни туристически пътувания и да участват в томбола с награди.

Пресконференцията за пътеводителя ще се състои на 16 февруари 2012 г, четвъртък, от 12 ч, в зала Родопи на ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР в София, бул. Цариградско шосе 147.

Новото тракийско злато e петгодишен проект (2009-2014) за устойчиво развитие на Източните Родопи, изпълняван от холандските организации АРК и Авалон, които имат голям международен опит в проекти за опазване на околната среда и биоземеделието. Проектът е финансиран от Националната пощенска лотария на Холандия.
Новото тракийско злат” е уникален проект, съчетаващ в интегриран подход работата по три компонента: дива природа, биологично земеделие и екотуризъм. Според екипа на проекта, опазването и възстановяването на дивата природа в Източни Родопи и запазването на типичния мозаечен ландшафт чрез природосъобразно пашуване създава база за развитието на нова зелена икономика в района. Източните Родопи имат всички предпоставки да се превърнат в център за екотуризъм - уникална природа, изключително разнообразие на флора и фауна, богато културно наследство. Съчетано с екотуризма биологичното земеделие не само дава качествена храна, но създава работни места, повишава жизнения стандарт на местните хора и намалява обезлюдяването на района.

newthraciangold.eu

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Туристически живот | Нов туристически пътеводител за Източните Родопи
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА