Втори Национален форум за екотуризъм
Дата: 2004-01-29

Програма, представяния и изказвания

29 януари

09.00-10.30 Откриване
Водещ: г-н Питър Хетс, старши съветник на Проект ОБРИР II
Проф. Д-р Боян Биолчев – Ректор на СУ “Св. Климент Охридски”
г-жа Долорес Арсенова – Министър на околната среда и водите
г-жа Дебра МакФарланд – Директор на мисията на ААМР
г-н Димитър Хаджиниколов - Заместник Министър на икономиката
г-жа Меглена Плугчиева - Заместник Министър на земеделието и горите
Представяне на Стратегията и Плана за действие – Питър Хетс, ръководител на Проект ОБРИР II и Камелия Георгиева, Координатор на Програмата за екотуризъм, Проект ОБРИР II

10.30-11.00 Кафе-пауза

11.00-12.30 Национална стратегия и план за действие за екотуризъм - процесът на планиране и прилагане
Водеща: г-жа Фатме Илияз – Заместник Министър на околната среда и водите
Роля на местната управа в планирането и в прилагането – Андрей Горанов - Фондация за реформа в местното самоуправление и Дора Янкова – кмет на гр. Смолян
Ролята на Регионалните туристически асоциации в планирането и в прилагането – Георги Пампоров – изпълнителен директор на РТА “Родопи” и Иван Савов – Варненска туристическа камара
Ролята на частния сектор в планирането и в прилагането – Любомир Попйорданов - председател на УС, БААТ – Българска асоциация за алтернативен туризъм
Ролята на университетите за планирането и в прилагането – Николина Попова - ръководител катедра “Туризъм”, Геолого-географски факултет, СУ “Св. Климент Охридски”
Научените уроци и поглед към бъдещето на донорските проекти в областта на екотуризма – Петър Петров, председател на БАСЕТ
Ценността на регионалните процеси – Георги Грънчаров – директор, Национален парк “Пирин” и Нели Георгиева – консултант Проект ОБРИР II

12.30-14.00 Обяд

14.00-15.30 Роля на заинтересованите страни в прилагането на Плана - съдържание на плана
Водеща: доц. Мария Воденска – Катедра “Туризъм” – СУ “Св. Климент Охридски”
Разработване на продукти и гарантиране на качеството – Николай Дилчев - директор, ПАНДИОН–Д, туроператор еко и хоби туризъм и Нела Рачевиц – директор, Национален парк “Централен Балкан”
Управление на информацията – Антон Филипов - катедра “Картография и ГИС”, Геолого-географски факултет, СУ “Св. Климент Охридски”
Маркетинг и реклама – Силвия Хинкова, изпълнителен директор, Регионална туристическа асоциация “Стара планина” и Антония Чиликова – Председател на УС, eкоорганизация Родопи
Развитие на Екотуристически предприятия - Иван Тошев - зам. председател на УС, Национално сдружение на малкия и среден бизнес
Развитие на човешките ресурси и обучение – Симана Марковска, изпълнителен директор, Пирински туристически форум
Институционално укрепване – Михаил Михайлов – Завеждащ отдел “Защитени територии” в МОСВ и Васил Петров – директор, Национален парк “Рила”

15.30-16.00 Кафе-пауза

16.00-17.30 Роля на правителството и международните и двустранни донори, подпомагащи развитието на екотуризма
Водеща: г-жа Иванина Белева, специалист управление на проекти, Американска агенция за международно развитие
МОСВ / Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – Емилия Стоянова – директор на ПУДООС
Фонд Защитени територии и събитие за набиране на средства – Димитър Ненков - изпълнителен директор, Национален доверителен екофонд; Джаред Харднер – международен консултант на Проект ОБРИР II
Програма на ООН за развитие – Нийл Буне, Постоянен представител в Република България
Програми на ЕС – Теодора Андреева, Делегация на Европейската комисия
МРРБ, отдел Икономическо и социално сближаване – Христо Медаров, началник отдел
МРРБ, отдел Трансгранично сътрудничество – Кирил Гератлиев, старши експерт
МЗГ, отдел САПАРД - Йордан Великов – старши експерт
Японска Агенция за международно развитие – Юкио Сакума - експерт
Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество – Герасим Герасимов, Офис за сътрудничество, Швейцарското посолство

18.00 Прием по случай откриването в ресторант “Яйцето” – СУ “Климент Охридски”

30 януари

9.30-10.30 Церемония за връчване на Националната стратегия и план за действие за екотуризъм на Министър-председателя на Република България от страна на Посланика на САЩ

10.30-11.00 Кафе-пауза

11.00-12.30 Пътят напред — Разработване и изпълнение на Национална програма за устойчив туризъм в България
Водещ: г-н Иво Маринов – Директор на Дирекция Туристическа политика – МИ
Тенденциите на развитие на туризма в света и шанса на България – Проф. Доналд Хокинс – международен консултант на Проект ОБРИР II, университет “Джордж Вашингтон”
Резултати от Първа Балканска конференция за екотуризъм – Мира Милева - ръководител проекти, Регионален екологичен център – Унгария
Конкурентноспособност на българския туристически бизнес – Донка Соколова - председател, БАТА – Българска асоциация на туристическите агенции
Областните управи и местната власт – основен партньор в развитието на устойчив туризъм – Зафир Зарков, областен управител на Ловеч; г-н Виктор Таскалов, зам. областен управител на Ловеч
Стъпки към развитие на устойчив туризъм в България – Димитър Хаджиниколов – заместник министър на икономиката

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Борси в България | Втори Национален форум за екотуризъм
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА