Условия за участие в специализиран семинар по франчайзинг
Дата: 2004-02-27
СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР С ФИРМИ ОТ ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА, ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО

През настоящата година, България става член на НАТО. Само след 3 години, страната ни ще бъде приета за пълноправен член на ЕС. Тези обстоятелства, наред с възникналата благоприятна международна конюнктура, засилват очакванията за значително нарастване на туристо-потока към България в следващите няколко години. Резултатите от миналата туристическа година са първото реално потвърждение на тези очаквания. От друга страна, с приемането на България в евро-атлантическите структури, предстои масирано навлизане у нас на чуждестранни тур операторски фирми, хотелиерски и ресторантьорски вериги, известни в цял свят с популярната си търговска марка и високо качество на предлагания продукт. Това обстоятелство предполага значително нарастване на конкуренцията, в условията на която ще работят българските фирми. Логично възниква въпроса, готова ли е туристическата ни индустрия да отговори на това предизвикателство и високите стандарти на световния пазар? Един ефективен път за значително повишаване качеството на предлаганите в тази сфера услуги е франчайзинга. Той позволява от една страна, българска фирма да стане част от известна, утвърдена на международния пазар франчайзингова верига, а от друга - вече успяла в страната фирма да се франчизира и по този начин да разшири пазарното си присъствие и респективно приходите си.

С оглед запознаване на фирмите в страната с механизмите на франчайзинга, Глобал Консултинг ООД и Българската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите ще проведат на 27 февруари 2004 г. в зала № 4 на НДК в София, семинар на тема

“АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ИЛИ ЗАПОЧВАНЕ НА НОВ, ПЕЧЕЛИВШ БИЗНЕС”.

Семинарът е предназначен за изпълнителни директори, управители на дружества и президенти на фирми от сферата на туризма. Участниците в семинара ще бъдат запознати с конкретни франчайзингови възможности за започване на собствен бизнес и създаване на смесени предприятия в областта на туристическите агенции, хотелиерството и ресторантьорството, както и с изискванията на международните финансови институции за предоставяне на рисков капитал за реализиране на добри инвестиционни проекти. На участниците ще бъдат представени и възможностите, които предлага Глобал Консултинг ООД за привличане на такъв капитал от фондове и бизнес ангели от цял свят. Ще бъдат очертани и предимствата, които предоставя оценката на дълготрайни нематериални активи за увеличаване капитала на дружествата.

Пълната програма на семинара е публикувана в Journey.bg.

Таксата за правоучастие в него е 60 лв. и тя покрива правото на участие, получаване на папка с материалите по всяка тема, както и екземпляр от книгата “Как да привлечем капитал от чужбина”. Таксата се заплаща в брой, в офиса на фирмата или по банков път.

Краен срок за регистрация на участниците - 20 февруари 2004 г.

Като Ви желаем успешен бизнес през настоящата година, оставаме с надежда да се запознаем лично на семинара,

К. Тодоров globalcons00@abv.bg
Управител

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Борси в България | Условия за участие в специализиран семинар по франчайзинг
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА