Приветствено писмо от президента на Република България Георги Първанов
Дата: 2004-06-10

Президентът на Република България Георги Първанов пожела успех на първата национална туристическа борса “Културен туризъм – 2004”, организирана от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) и Община Велико Търново

Уважаеми дами и господа,

Бих искал преди всичко да благодаря най – сърдечно на организаторите на първата национална туристическа борса “Културен туризъм – 2004”, а именно на община Велико Търново и Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за поканата, както и да изкажа искреното си съжаление, че не мога да се включа лично в богатата и интересна програма на форума.

Убеден съм, че участието в дискусиите на широк кръг представители на държавната и местната администрация, на изтъкнати професионалисти в областта на културно – историческото наследство и културния туризъм, на българските медии, ще допринесе за по – нататъшното конкретизиране и изпълване с реално съдържание на идеята, заложена в транснационалния проект “Културните коридори на Югоизточна Европа”.

Идеята да изградим автентичния образ на региона, започвайки от културата, показвайки тази богата култура в нейната цялост и едновременно с това откроявайки националните особености, съдържа едно ярко позитивно послание, което би следвало да заличи негативното възприятие на Югоизточна Европа като източник на напрежение и конфликти.

Подкрепата на ЮНЕСКО, на Съвета на Европа, на държавните и правителствените ръководители на страните от региона, както и на други европейски държави, на международни организации и финансови институции, интересът, проявен от експертите по културно наследство и културен туризъм, от бизнеса, от неправителствените организации и медиите, са една добра основа за осъществяване на конкретни проекти.

В този контекст провеждането на първата национална туристическа борса “Културен туризъм – 2004” в един от уникалните, от гледна точка на културно – историческото наследство, градове в региона, а именно в средновековната столица на България - Велико Търново, е едно добро начало в издигане значението на културния туризъм за развитието на страната и като средство за заздравяване на мира в региона.

Желая успех на първата национална туристическа борса “Културен туризъм – 2004”.

10 юни 2004 г.

Георги Първанов
Президент на Република България

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Борси в България | Приветствено писмо от президента на Република България Георги Първанов
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА